Ovládání

Aplikace se ovládá pomocí 6-ti záložek:

1. PLAVCI

Na záložce PLAVCI se spravují všichni plavci, kteří můžou být nominováni do štafety a můžou být v budoucnu použiti pro výpočet. U nově přidaného plavce se zadá jeho identifikace – jméno, příjmení, přezdívka, rok narození a pohlaví (povinné údaje) a potom časy na 50, 100 a 200 pro každý plavecký styl, a to jak v krátkém (25), tak v dlouhém (50) bazénu. Plavce je možné pomocí symbolu ♥ („srdíčka“) – přidat mezi oblíbené – pro příští rychlé přidání k týmu.

Krátký klik na plavce v seznamu zobrazí jeho celkový „přehled v detailu“, kde je možné přidat nebo odebrat plavce z oblíbených, přidat nebo odebrat z týmu a také plavce začít editovat.

Dlouhý klik na plavce v seznamu spustí editaci plavce, kde je možné údaje o plavci upravit nebo vymazat.

Plavci jsou uloženi v databázi, kterou je možné zálohovat.

2. TÝM

V této záložce se vybírají plavci z uložených v předchozí záložce PLAVCI. Jedním tlačítkem ♥ je možné přidat všechny oblíbené. Pomocí + je možné z rozbalovacího seznamu vybrat další plavce.

Dlouhý klik odstraní vybraného plavce z týmu a výpočet bude běžet bez jeho účasti. Tlačítko „koš“ odstraní všechny plavce z týmu.

Pokud je vybrán dostatečný počet plavců a mají zadané příslušné časy odpovídající nastavení na záložce NASTAVENÍ, tak se spustí výpočet.

3. NASTAVENÍ

Umožňuje nastavení parametrů výpočtu. Jsou to běžná nastavení pro charakteristiku štafety podle tratě, stylu, pohlaví, věku atd.

Přidána je možnost nastavit počet týmů (A nebo A+B).

Další možností je určení strategie při označení výsledků v případě dvou týmů. Strategie „A jako nejlepší“ označí nejrychlejší kombinaci pro A tým, B tým najde jako nejlepší štafetu z ostatních členů v týmu. Strategie „A+B nejlepší umístění“ označí dvě nejrychlejší kombinace s porovnatelnými časy.

4. ŠTAFETA

Na záložce ŠTAFETA se zobrazují výsledky.

Dlouhý klik na štafetu ji přidá na soupisku (zobrazenou na záložce SOUPISKA) a plavci z vybrané štafety nebudou zařazeni do dalšího výpočtu štafet pro aktuální disciplínu.

Jestli se na záložce výsledky neobjeví, je třeba zkontrolovat plavce na záložce TÝM. Musí tam být odpovídající počet plavců vzhledem k výběru na záložce NASTAVENÍ a plavci musí mít zadané příslušné časy. Jinak kombinace štafety nelze vypočítat.

Tlačítko „Sdílení“ umožňuje odeslání nejlepších sestav pro štafetu e-mailem.

Tlačítka s názvy týmů A, B slouží k rychlému nalezení příslušného týmu v dlouhém seznamu výsledků. Jsou funkční při nastavení „A+B týmy“.

5. SOUPISKA

Na této záložce jsou uvedeny štafety, vybrané na záložce ŠTAFETA.

Dlouhý klik na štafetu ji odstraní ze soupisky.

Tlačítko „koš“ odstraní všechny štafety ze soupisky.

6. SOUHRN

Tady je uveden souhrn všech štafet, plavců a jejich startů na soupisce.

Po vložení údajů o startovních poplatcích v PREFERENCÍCH bude tady uveden výpočet startovného.

Nastavení aplikace v PREFERENCÍCH

V PREFERENCÍCH aplikace se databáze plavců zálohuje, nebo obnovuje z předchozí zálohy.

Také je možné vymazat všechny uložené plavce z databáze.

V PREFERENCÍCH je možné nastavit: minimální věk pro štafety v Masters, způsob kombinace členů MIX štafety, způsob placení startovného a jeho výšku.

Aplikace umožňuje nastavit jazyk.