Chemické názvosloví

Aplikace Chemické názvosloví převádí uživatelem zadané chemické vzorce na jejich český slovní název a obráceně – slovní název převede na chemický vzorec.

Umožňuje zadávat prvky a některé jednoduché anorganické sloučeniny složené ze 2 až 4 prvků.

Aplikace může sloužit jako pomůcka pro začátečníky při studiu názvosloví prvků a anorganických sloučenin.

Android 7,0 +

Vlastnosti:

  • Pracuje v češtině
  • Pojmenuje vzorce všech prvků
  • Pojmenuje některé anorganické sloučeniny složené ze 2 až 4 prvků: oxidy, hydroxidy, karbidy, sulfidy, halogenidy, hydridy, nitridy, kyslíkaté kyseliny, soli kyslíkatých kyselin, kyanidy
  • Nepojmenuje organické sloučeniny

 Způsob zadávání chemického vzorce:

  • Vzorec prvku má první písmeno velké, další malé: Ag, Cu, Mg, H
  • Prvky se zadávají za sebou bez mezer: NaCl, NO
  • Číselné indexy se zařazují také bez mezer: H2O, H2SO4
  • Lze použít okrouhlé závorky v páru: Ca3(PO4)2