Chemické názvosloví

Aplikace Chemické názvosloví převádí uživatelem zadané chemické vzorce na jejich český slovní název a obráceně – slovní název převede na chemický vzorec. Umožňuje zadávat prvky a anorganické sloučeniny složené ze 2 až 4 prvků.
Aplikace může sloužit jako pomůcka při studiu názvosloví prvků a anorganických sloučenin.

Android 2.3 +

Vlastnosti:

  • Pracuje v češtině
  • Pojmenuje vzorce všech prvků
  • Pojmenuje anorganické sloučeniny složené ze 2 až 4 prvků: oxidy, hydroxidy, karbidy, sulfidy, halogenidy, hydridy, nitridy, kyslíkaté kyseliny, soli kyslíkatých kyselin, kyanidy

 Způsob zadávání chemického vzorce:

  • Vzorec prvku má první písmeno velké, další malé – Ag, Cu, Mg, H
  • Prvky jsou za sebou bez mezer – NaCl, NO
  • Číselné indexy se zařazují také bez mezer – H2O, H2SO4
  • Lze použít jenom jeden pár okrouhlých závorek – Ca3(PO4)2